Tuppkam

kolbäck västerås

Den här byggnaden i Kolbäck påminner mig om den tunga industrin i Västerås, bäst representerade av Metallverken, som det inte finns mycket kvar av längre. Västerås har som resten av samhället gått igenom en förändring och har väl klarat sig bättre än många andra städer. Visst finns det problem att åtgärda, det finns det väl alltid.

5 reaktioner till “Tuppkam”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.